SD Kronoberg budget 2021-23 | Sverigedemokraterna i Kronoberg

SD Kronoberg budget 2021-23

Årets budgetdebatt i regionfullmäktige avlöpte på ett positivt sätt. Flera goda förmågor framhöll det bästa ur vår budget under debatten. Klicka på länken längst ned för att läsa budgeten i sin helhet.

Sverigedemokratisk politik i Kronoberg 2021 innebär bland annat:

– 21,5 miljoner att användas för lönehöjning till kommunals medlemmar efter vad vi hoppas en mycket lyckad lönerörelse.

– Ett stort fokus på att hälso- och sjukvårdsfrågor hanteras långsiktigt och med ekonomisk trygghet.

– Hela Kronoberg skall leva vad gäller såväl infrastruktur som vikten av att utveckla båda våra sjukhus.

SD Kronoberg budget 2021-23