Styrelsen för SD Kronoberg är nu fulltalig 18/8 | Sverigedemokraterna i Kronoberg

Styrelsen för SD Kronoberg är nu fulltalig 18/8

Sverigedemokraterna Kronoberg hade den 18 augusti fyllnadsval på 3 suppleanter till distriktsstyrelsen. Jeanette Schölin, Heino Johannesson och Melena Jönsson var föreslagna av valberedningen och så blev även årsmötets val.
Mattias Bäckström Johansson var mötesordförande och höll därefter ett intressant föredrag om riksdagsarbetet.

Vi tackar alla inblandade i genomförandet!

Från vänster: Mattias Bäckström Johansson, Robin Berg, Melena Jönsson, Simon Bring, Krister Salomonsson, Romeo Pettersson, Robert Fredriksson, Nette Schölin, Sven Olof Johansson, Heino Johannesson, Kenth Lassen.