Vi ställer in alla aktiviteter såsom föreläsningar, utbildningar etc med omedelbar verkan! | Sverigedemokraterna i Kronoberg

Vi ställer in alla aktiviteter såsom föreläsningar, utbildningar etc med omedelbar verkan!

Med anledning av smittorisk så har SD Kronoberg beslutat att ställa in samtliga planerade föreläsningar, utbildningar och liknande aktiviteter på obestämd tid. Vi är övertygade om att det är en fördel om vi alla gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittospridning i nuvarande situation, som en försiktighetsåtgärd. Vi kommer så snart som faran är över att planera in nya datum för alla inställda evenemang!